YKSITYISYYDENSUOJA (Privacy Policy)

REKISTERISELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 1.7.2020

Rekisterinpitäjä

Monditaly Finland Oy, Juurakkokuja 4, 01510 VANTAA

Rekisteriasioita koskevat yhteydenotot

Sähköposti: info@tmonditaly.com

Rekisterin nimi 

Monditaly Finland / Monditaly Wines and Spirits

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tallennettuja tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon, markkinointitarkoituksiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitäviä tietoja ovat: Asiakkaan sivulla antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan oma uutiskirjeen tilaus tai täytetyn lomakkeen kautta Ota Yhteyttä osiossa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Monditaly Finland Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, korjata ja kieltää rekisteriin tallennettuja itseään koskevia tietoja, samoin kuin perua uutiskirjetilauksensa milloin vain.

Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Top