Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain
(523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja
potentiaalisille asiakkaille, henkilökunnalle, palvelun toimittajille ja muille sidosryhmille sekä
verkkosivuston käyttäjille.

This is EU General Data Protection Regulation (GDPR) privacy policy for Monditaly Finland
and Monditaly Wines & Spirits clients, possible clients, staff, service providers and other
parties and anyone who uses this website.

Päivitetty: 21.9.2021

 1. Rekisterinpitäjä
  Monditaly Finland Oy / Monditaly Wines & Spirits Oy, Juurakkokuja 4, 01510 VANTAA
 2. Rekisteriasioita koskevat yhteydenotot
  Sähköposti: administration@monditaly.com
 3. Rekisterin nimi
  Monditaly Finland / Monditaly Wines and Spirits
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Tallennettuja tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään vain siinä määrin kuin käsittely on
  tarpeellista seuraavia tarkoituksia varten: asiakkaan, palveluntoimittajan, sidosryhmien ja
  verkkosivuston käyttäjien suostumuksella yhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja
  kehittämiseen, asiakas- ja markkinointiviestintään, palvelun kehittämistarkoituksiin sekä
  verkkosivujen käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen, väärinkäytösten estämiseen ja
  noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteröitäviä tietoja ovat: Asiakkaan sivulla antamat tiedot. Säännönmukaiset tietolähteet:
  Asiakkaan oma uutiskirjeen tilaus tai täytetyn lomakkeen kautta Ota Yhteyttä osiossa.
 6. Evästeet
  Evästeet ovat teknisiä toiminnalle tärkeitä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivuston
  toimivuuden ja sivuston joustavan käytön.
  Haluamme myös käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia (esim. Google) statistiikkaan
  ja sivuston kehittämiseen liittyviä evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä
  verkkosivustomme toimivuuden kannalta, joten niiden käyttöön pyydämme
  suostumustasi, saavuttuasi ensimmäisen kerran verkkosivustollemme. Voit estää näiden
  evästeiden käytön milloin vain evästeasetuksista tai selaimesi asetuksista.
  Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka
  päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoja ja se
  poistetaan, kun selainikkuna suljetaan.
  Kun kirjaudut sisään asetamme evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä
  näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa,
  näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut”
  kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli
  kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU
  n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Monditaly Finland Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi lainsäädännön niin
  velvoittaessa.
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen
  toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Uutiskirje tietoja säilytetään MailChimp-palvelussa EU- ja
  ETA-alueen ulkopuolella. MailChimp on sitoutunut suojaamaan rekisterin
  tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisätietoa MailChimpin tietojensäilytyksestä:
  http://mailchimp.com/legal/privacy/
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta
  palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
  Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä
  sitoo vaitiolovelvollisuus.
 9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, korjata ja kieltää rekisteriin tallennettuja itseään koskevia
  tietoja, samoin kuin perua uutiskirjetilauksensa milloin vain.
  Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa yritykselle.
Top