Tietosuojaseloste – Privacy Policy

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain
(523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja
potentiaalisille asiakkaille, henkilökunnalle, palvelun toimittajille ja muille sidosryhmille sekä
verkkosivuston käyttäjille.

This is EU General Data Protection Regulation (GDPR) privacy policy for Monditaly Finland
and Monditaly Wines & Spirits clients, possible clients, staff, service providers and other
parties and anyone who uses this website.

Päivitetty: 21.9.2021

1. Rekisterinpitäjä

Monditaly Finland Oy / Monditaly Wines & Spirits Oy, Juurakkokuja 4, 01510 VANTAA

2. Rekisteriasioita koskevat yhteydenotot

Sähköposti: administration@monditaly.com

3. Rekisterin nimi

Monditaly Finland / Monditaly Wines and Spirits

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tallennettuja tietoja kerätään, käsitellään ja käytetään vain siinä määrin kuin käsittely on
tarpeellista seuraavia tarkoituksia varten: asiakkaan, palveluntoimittajan, sidosryhmien ja
verkkosivuston käyttäjien suostumuksella yhteydenpitoon, asiakassuhteen hoitamiseen ja
kehittämiseen, asiakas- ja markkinointiviestintään, palvelun kehittämistarkoituksiin sekä
verkkosivujen käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen, väärinkäytösten estämiseen ja
noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitäviä tietoja ovat: Asiakkaan sivulla antamat tiedot. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan oma uutiskirjeen tilaus tai täytetyn lomakkeen kautta Ota Yhteyttä osiossa.

6. Evästeet

Evästeet ovat teknisiä toiminnalle tärkeitä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivuston
toimivuuden ja sivuston joustavan käytön.

Haluamme myös käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia (esim. Google) statistiikkaan
ja sivuston kehittämiseen liittyviä evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä
verkkosivustomme toimivuuden kannalta, joten niiden käyttöön pyydämme
suostumustasi, saavuttuasi ensimmäisen kerran verkkosivustollemme. Voit estää näiden
evästeiden käytön milloin vain evästeasetuksista tai selaimesi asetuksista.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka
päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoja ja se
poistetaan, kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä
näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa,
näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut”
kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli
kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Voit muokata evästeasetukset myös tästä:

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Monditaly Finland Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi lainsäädännön niin
velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Uutiskirje tietoja säilytetään MailChimp-palvelussa EU- ja
ETA-alueen ulkopuolella. MailChimp on sitoutunut suojaamaan rekisterin
tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Lisätietoa MailChimpin tietojensäilytyksestä:
http://mailchimp.com/legal/privacy/

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta
palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä
sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, korjata ja kieltää rekisteriin tallennettuja itseään koskevia
tietoja, samoin kuin perua uutiskirjetilauksensa milloin vain.

Tarkastus- ja korjauspyyntö sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa yritykselle.